Folie paroizolacyjne  


Folia paroizolacyjna pod panele podłogowe przeznaczona jest do wykonania:

  • warstwy przeciw wilgociowej pod podłogi, posadzki, wylewki itp.
  • warstwy poślizgowej na nawierzchni tarasów
  • warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem, izolacji termicznej i akustycznej
  • prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych, osłon elewacyjnych oraz stolarki okiennej w czasie robót wykończeniowych
  • czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.

Folia Budowlana typ 200

Folie budowlane można wykorzystywać do zabezpieczenia i ochrony stanowisk składowania materiałów budowlanych, prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych, zabezpieczenia płodów rolnych, itp. Oczywiście najważniejszym zadaniem folii budowlanych jest ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg.
folia czarna PE 4x25 typ 200