Pianomat Organika  


 Maty Pianomat 4 mm oraz Pianomat 3mm

są przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod posadzki pływające: panele, drewno. 

Maty Pianomat 3 mm
mogą być stosowane w posadzkach pływających z ogrzewaniem podłogowym (posadzkach układanych na podłożu ogrzewanym).

Maty Pianomat o grubości 5 i 10 mm
są przeznaczone do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod wykładziny dywanowe.

Maty te stosuje się do:
- wyrównywania nierówności (1,5-2,5 mm) podkładów podłogowych z betonu lub zaprawy cementowej, przed ułożeniem posadzki lub wykładziny;
- zwiększenia izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych (jako warstwa tłumiąca);